top of page

सेवा क्षेत्र

CNY फेयर हाउसिङले केन्द्रीय र अपस्टेट न्यूयोर्कमा 2.3 मिलियन मानिसहरू (प्रत्येक 8 न्यूयोर्कका बासिन्दाहरूमध्ये लगभग 1) लाई 17 काउन्टीहरूको घरमा सेवा दिन्छ। हाम्रो सेवा क्षेत्र दक्षिणी टियरदेखि सेन्ट लरेन्स नदीसम्म फैलिएको छ र यसले ग्रामीण समुदाय, साना सहरहरू र महानगरीय क्षेत्रहरू समावेश गर्दछ।

Service Area
image (5).png
bottom of page