top of page

तालिमको तालिका बनाउनुहोस्

Schedule a Training

हामीसँग तालिमको तालिका बनाउनुहोस्

तपाईंका ग्राहकहरूलाई मद्दत गर्न उचित आवासको बारेमा थप जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ वा तपाईंको कर्मचारीहरू कानूनको अनुपालनमा छन् भनेर प्रशिक्षणको तालिका बनाउन आवश्यक छ? हामी आवास प्रदायकहरू, मानव सेवा एजेन्सीहरू, नगरपालिकाहरू, र सामुदायिक संस्थाहरूलाई निष्पक्ष आवास अधिकार र जिम्मेवारीहरू, कसरी भेदभावपूर्ण अभ्यासहरू पहिचान गर्ने र हाम्रो समुदायमा आवास असमानताको इतिहास बारे प्रशिक्षण प्रदान गर्दछौं।

 

तल लिङ्क गरिएको फारम पूरा गर्नुहोस् र हामी तालिकाको लागि सम्पर्कमा हुनेछौं।

Calendar
bottom of page