top of page

टोलीलाई भेट्नुहोस्

Meet The Team

सैली सान्टान्जेलो

कार्यकारी निर्देशक

Conor Kirchner

कर्मचारी अधिवक्ता

जनवरी-जुबा आर्वे

मार्केटिङ र आउटरिच संयोजक

एलेक्स लसन

आवास नीति संयोजक

तान्या पेशको

वित्त र अनुदान प्रशासक

जनवरी-जुबा आर्वे

मार्केटिङ र आउटरिच संयोजक

टाइशा मार्टिन

सामुदायिक संलग्नता निर्देशक 

केसी Weissman-Vermeulen

कर्मचारी अधिवक्ता

केसी फिट्जगेराल्ड

प्रवर्तन निर्देशक

जनवरी-जुबा आर्वे

मार्केटिङ र आउटरिच संयोजक

रोज अस्टिन

इनटेक र एड्भोकेसी प्रबन्धक

लेह ग्रोगन

निष्पक्ष आवास विशेषज्ञ

bottom of page